UID: 17710301

Ing. Radovan Mikuláš

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Vyšný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DK ateliér, s.r.o.
Matúškova 2575, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 36429678, DIČ: 2021989431, IČ DPH: SK2021989431
0907/661646
dkatelier@dkubin.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4957 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4957*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.07.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 4957*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.07.2015
Evidenčné č.: 4957 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4957*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4957*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.06.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4957 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2007 Stav členstva od: 20.06.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 20.06.2007