UID: 17809011

Ing. Marián Lörinc

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Industry & Project Engineering, s.r.o.
Štefana Kukuru 14, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36605867, DIČ: 2022171701, IČ DPH: SK2022171701
056/2862003
ipe@ipe.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5718 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5718*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.04.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 5718*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.04.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 5718 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.03.2012 Stav členstva od: 20.03.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 20.03.2012