UID: 17819292

Ing. Milan Kožák

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Podvysoká
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Kožák, Aut. Ing.
Podvysoká 301, 023 57, Podvysoká, Slovenská republika
IČO: 40141951, DIČ: 1048003253, IČ DPH: SK1048003253
neuvedený
5042@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5042 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5042*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 5042*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 5042 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.12.2007 Stav členstva od: 11.12.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 11.12.2007