UID: 17839701

Ing. Vladimír Zubek

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EURO AQUA system, s.r.o.
Liptovský Trnovec 229, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 45986142, DIČ: 2023172855, IČ DPH: SK2023172855
neuvedený
5874@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 10.04.2013
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5874 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 5874*I2
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5874*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 10.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.04.2013
Evidenčné č.: 11534 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11534
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11534
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2010
Evidenčné č.: 11534 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11534
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11534
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2010
Evidenčné č.: 09824 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09824
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09824
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2010
Evidenčné č.: 09824 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09824
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09824
Stav odbornosti: Aktívna od 26.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5874 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.04.2013 Stav členstva od: 10.04.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 10.04.2013