UID: 27859391

Ing. Jan Hlavatý

Zahraničie kraj, okres neuvedený
Oprávnenie Člen komory Usadený
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ELEKTROMONT Brno, a.s., OZ Slovensko
Krivánska 4, 974 11, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31924492, DIČ: 2021088971
00420/731119229
jan.hlavaty@email.cz
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5512 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5512*I4
Podkategória: 530 elektrotechnické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2010
Špecifikácia: silnoprúd Osvedčenie: 5512*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2010
Hosťovanie
Regulačný orgán domovského členského štátu
Rozsah oprávnenia: Dátum získania:
Neplatné oprávnenie
Platnosť osvedčenia projektu Projekt Registrácia projektu Osvedčenie
H-ASI - 530 - I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
24.11.2009 - 31.01.2010 v pridelenej kategórii - bez uvedenia konkrétneho projektu v trvaní - 11/2009 - 01/2010 11.11.2009 H-440*I4: 5-3* Neaktívne od 01.02.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5512 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.06.2010 Stav členstva od: 10.06.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 10.06.2010