UID: 17859101

Ing. arch., Ing. Milan Palko, PhD.

Žilinský kraj, okres Bytča, mesto Štiavnik
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Apol, s.r.o.
Štiavnik 743, 013 55, Štiavnik, Slovenská republika
IČO: 36432865, DIČ: 2022040053, IČ DPH: SK2022040053
neuvedený
4995@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4995 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4995*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4995*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 26.09.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Evidenčné č.: 020 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 020*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 020*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 26.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4995 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 26.09.2007 Stav členstva od: 26.09.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 26.09.2007