UID: 17869701

Ing. Peter Antal

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Levice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Antal - SAXUM projekt
Východná ul. 3133/32, 934 01, Levice, Slovenská republika
IČO: 40287297, DIČ: 2022540905, IČ DPH: SK2022540905
neuvedený
5458@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5458 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 5458*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5458*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010
Evidenčné č.: 5458 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5458*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5458*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5458 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2010 Stav členstva od: 17.03.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.2010