UID: 17879701

Ing. Anton Jacko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Bobrovec
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GARS, s.r.o.
M. M. Hodžu 20, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 31600051, DIČ: 2020429004, IČ DPH: SK2020429004
044/5514144
info@gars.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4573 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4573*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.07.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 4573*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.07.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 4573 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.06.2005 Stav členstva od: 14.06.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.06.2005