UID: 17879711

Ing. Milan Malcho

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ProLea s.r.o.
Dolný Val 121/56, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 36751944, DIČ: 2022342014, IČ DPH: SK2022342014
neuvedený
5211@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5211 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5211*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.01.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 5211*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.02.2017
Evidenčné č.: 09665 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09665
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09665
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5211 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.09.2008 Stav členstva od: 24.09.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 24.09.2008