UID: 17889811

Ing. Róbert Galovič

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RGProjekt Žilina
Závodská cesta 4, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 40435768, DIČ: 1048120645
0903/564972
robo.galovic@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5204 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5204*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5204*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2008
Evidenčné č.: 382 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 382*1*2017
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 382*1*2017
Stav odbornosti: Aktívna od 06.06.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 5204 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.09.2008 Stav členstva od: 24.09.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 24.09.2008