UID: 17800891

Ing. Miroslav Šabík

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAPRING, a.s.
Piaristická 2, 949 24, Nitra, Slovenská republika
IČO: 31411401, DIČ: 2020410986, IČ DPH: SK2020410986
037/6519064
projekcia@stapring.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5919 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5919*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 11.07.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5919*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.07.2013
Evidenčné č.: 330 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 330*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 16.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 330*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.11.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5919 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.07.2013 Stav členstva od: 11.07.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 11.07.2013