UID: 17810811

Ing. Michal Boršč

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Michal Boršč
Budapeštianska 2452/48, 040 13, Košice
neuvedený
5231@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5231 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5231*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5231*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5231 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2008 Stav členstva od: 24.10.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.10.2008