UID: 17869922

Ing. Anna Kővágová

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Anna Kővágová
Zelená Alej 10522/13, 940 01, Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 40882454
neuvedený
kollar.richard1@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4911 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4911*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4911*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.03.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4911 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 22.03.2007 Stav členstva od: 22.03.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 22.03.2007