UID: 17929291

Ing. Karol Hrdlička

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Neo Domus s.r.o.
Legionárska 7158/5, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36300489, DIČ: 2020175201, IČ DPH: SK2020175201
032/2850070
nd@neodomus.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5761 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5761*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.06.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 5761*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.06.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 5761 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.06.2012 Stav členstva od: 19.06.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 19.06.2012