UID: 17929811

Ing. Richard Fogel

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENTO, spol. s r.o. Košice
Jesenského 6, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 31656552, DIČ: 2020502308, IČ DPH: SK2020502308
055/6220269
ento@entoke.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6001 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6001*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 6001*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Evidenčné č.: 11385 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11385
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 11385
Stav odbornosti: Aktívna od 21.11.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2018
Evidenčné č.: 271 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 271*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 271*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 26.10.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 6001 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.11.2010 Stav členstva od: 19.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 19.11.2010