UID: 17939912

Ing. Daniel Červenec

Žilinský kraj, okres Bytča, mesto Bytča
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 0031621252, DIČ: 2020444239
041/7078800
sekretariat.za@proma.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5090 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5090*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.01.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5090*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.01.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 5090 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2008 Stav členstva od: 12.03.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2008