UID: 17949401

Ing. Rajmund Nedeľa

Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, mesto Balog nad Ipľom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
COBRA BAUART, s.r.o
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 44413301, DIČ: 2022709282, IČ DPH: SK2022709282
0905/457225
nedela@cobrabauart.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4782 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4782*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4782*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.06.2007
Evidenčné č.: 171 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 171*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 171*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Evidenčné č.: 171 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 171*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 171*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2008
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4782 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.06.2007 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 4782 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2006 Stav členstva od: 20.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 20.06.2006