UID: 17949511

Ing. Rastislav Ildža

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Levice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ISTROENERGO GROUP, Inc.
Rozmarínova 4, P.O.BOX 157, 934 80, Levice, Slovenská republika
IČO: 31195059, DIČ: 2020986165
neuvedený
5415@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5415 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5415*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5415*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5415 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2009 Stav členstva od: 01.10.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 01.10.2009