UID: 17959801

Ing. Anton Kovaľ

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Novoť
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ferrmont a.s.
Pestovateľská 8, 821 04, Bratialava, Slovenská republika
IČO: 31619916, DIČ: 2020441907, IČ DPH: SK2020441907
neuvedený
4852@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 13.12.2006
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4852 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4852*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4852*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Evidenčné č.: 11961 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11961
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11961
Stav odbornosti: Aktívna od 02.06.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2011
Evidenčné č.: 11961 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11961
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11961
Stav odbornosti: Aktívna od 02.06.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2011
Evidenčné č.: 11469 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11469
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 11469
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2019
Evidenčné č.: 11469 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11469
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 11469
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 4852 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2006 Stav členstva od: 13.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.12.2006