UID: 17969711

Ing. Dušan Bukovan

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Rajecké Teplice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMA, s.r.o. architektúra a projektovanie
Bytčická 16, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 0031621252, DIČ: 2020444239
041/7078800
bukovan@proma.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4669 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4669*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 4669*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2018
Evidenčné č.: 4669 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4669*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4669*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4669 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.12.2005