UID: 17979811

Ing. Michal Lešinský

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIO KERAMOPROJEKT a.s.
Dolný Šianec 1, 911 48, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36308862, DIČ: 2020176543, IČ DPH: SK2020176543
032/6577111
032/6577111
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6018 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 6018*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 6018*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.01.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 6018 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2010 Stav členstva od: 14.12.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 14.12.2010