UID: 17989301

Ing. Marek Šimko

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Bobrov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Marek Šimko -MSiPro
Slnečná 59/22, 029 42, Bobrov, Slovenská republika
IČO: 53395786, DIČ: 1075226350
+421915754817
msiprosk@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 09.06.2010
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5501 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5501*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5501*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2010
Evidenčné č.: 11510 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11510
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.12.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 11510
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.12.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 5501 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.06.2010 Stav členstva od: 09.06.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.06.2010