UID: 17989811

Ing. Ondrej Jančo

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
5832@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5832 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5832*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 11.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5832*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.01.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.01.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5832 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.01.2013 Stav členstva od: 11.01.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 11.01.2013