UID: 17990001

Ing. Štefan Dubec

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Zbyňov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 42063281, DIČ: 1079867019
neuvedený
4807@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4807 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4807*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4807*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Evidenčné č.: 362 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 362*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 362*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 4807 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 19.09.2006