UID: 17900001

Ing. Tomáš Jókay

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Most pri Bratislave
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROFIARCHITEKTI
Orgovánová 1307/16, 900 46, Most pri Bratislave, Slovenská republika
IČO: 43135994, DIČ: 1045903991
+421908121029
jokaytomas@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5432 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5432*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.01.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5432*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.12.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.01.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5432 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.2009 Stav členstva od: 08.12.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 08.12.2009