UID: 17900711

Ing. Peter Káčerik

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Horný Bar
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Vodotika, a.s.
Bosákova 7, 851 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35801051, DIČ: 2020214449, IČ DPH: SK2020214449
02/62410376
pkacerik@vodotika.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5971 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5971*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5971*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 221 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 221*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 221*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5971 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2014 Stav členstva od: 17.03.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.2014