UID: 14779711

Ing. Ján Gontkovský

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A. G. M. T. proj. a inž. združenie
Hraničná 667/8, 058 01, Poprad, Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0124 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0124*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.07.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 0124*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.07.2020 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.07.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 0124 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 14.10.1993 Stav členstva od: 01.07.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.10.1993 01.07.2020