UID: 18039811

Ing. Peter Hurta

Trnavský kraj, okres Galanta, mesto Sereď
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HURTA Architects, s.r.o.
8. mája 1922/114, 926 01, Sereď, Slovenská republika
IČO: 47571411, DIČ: 2023999439
0904/361881
hurta@svf.stuba.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5203 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5203*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5203*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2014
Evidenčné č.: 231 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 231*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 231*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5203 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.09.2008 Stav členstva od: 24.09.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.09.2008