UID: 18059512

Ing. Slavomír Šmihula

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
StatiPro, s.r.o.
Odborárske nám. 3, 811 07, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44078200, DIČ: 2022581660, IČ DPH: SK2022581660
0905/337208
statipro@statipro.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 19.09.2006
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4802 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4802*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2022
Špecifikácia: Osvedčenie: 4802*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2022
Člen komory
Evidenčné č.: 4802 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 19.09.2006