UID: 18029291

Ing. Petra Fodorová

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BizPartner a.s.
Dlhé Hony 5031/6, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 36798916, DIČ: 2022406980, IČ DPH: SK2022406980
0911/660535
bizpartner@bizpartner.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5601 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5601*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5601*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.04.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2013
Evidenčné č.: 11258 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11258
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.06.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 11258
Stav odbornosti: Aktívna od 27.06.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 5601 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.04.2011 Stav členstva od: 15.04.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.04.2011