UID: 18149101

Ing. Rastislav Hajach

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2,4, 832 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322000, DIČ: 2020524770, IČ DPH: SK2020524770
02/50234111
director@dopravoprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5945 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5945*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 19.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5945*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5945 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.12.2013 Stav členstva od: 19.12.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 19.12.2013