UID: 18179892

Ing. Martin Dvorovčík

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RH Dúha, projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť, s.r.o.
Čapajevova 29, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31656838, DIČ: 2020518434, IČ DPH: SK2020518434
051/7485070
m.dvorovcik@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6000 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6000*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 6000*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 6000 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.11.2010 Stav členstva od: 19.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 19.11.2010