UID: 18119301

Ing. Katarína Fronková

Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
FMK project partners s.r.o.
Dukelských hrdinov 28/9, 965 01, Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 36649414, DIČ: 2022198629
neuvedený
k.fronkova@fmkpp.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5521 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5521*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5521*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.09.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5521 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.09.2010 Stav členstva od: 28.09.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 28.09.2010