UID: 18129111

Ing. Jana Kvaltínová

Trnavský kraj, okres Skalica, mesto Skalica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AL - ATELIER LASICA
Potočná 3, 909 01, Skalica, Slovenská republika
034/6602207
atelier.lasica@mail.t-com.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5506 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5506*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5506*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.06.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 5506 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.06.2010 Stav členstva od: 09.06.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.06.2010