UID: 14769491

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TSÚS, n.o.
Studená 3, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987, DIČ: 2021691881, IČ DPH: SK2021691881
02/49228111
info@tsus.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2587 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2587*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.08.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2587*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.08.2018
Evidenčné č.: 2587 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 2587*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 20.08.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2587*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.08.2018
Evidenčné č.: 001 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 001*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 001*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 2587 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.10.2001 Stav členstva od: 09.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.10.2001