UID: 18209701

Ing. Marek Hlaváčik

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Tlmače
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35829052, DIČ: 2020261353, IČ DPH: SK2020261353
02/58661111
infoseas@seas.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5413 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5413*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5413*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5413 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2009 Stav členstva od: 01.10.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 01.10.2009