UID: 18219001

Ing. Ľubomír Hains

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľubomír Hains . HPROJEKT
Vyšná Šebastová 348, 080 06, Prešov, Slovenská republika
IČO: 45269271, DIČ: 1081766840
0903/625385
info@hprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5894 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5894*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5894*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.05.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5894 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.05.2013 Stav členstva od: 15.05.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.05.2013