UID: 18239611

Ing. Martin Novotný

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Martin Novotný
Veľká okružná 1309/17, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 44903341, DIČ: 1081704184
neuvedený
5157@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5157 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5157*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5157*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2009
Evidenčné č.: 255 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 255*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 255*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 30.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5157 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.06.2008 Stav členstva od: 10.06.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 10.06.2008