UID: 18259811

Ing. Peter Marenčík

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Marenčík
Dneperská 4, 040 12, Košice, Slovenská republika
IČO: 42319447
neuvedený
5719@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5719 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5719*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.04.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 5719*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.04.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 5719 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.03.2012 Stav členstva od: 20.03.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 20.03.2012