UID: 18200111

Ing. Jozef Knapík

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Kežmarok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Knapík
Nižná brána 1465/7, 060 01, Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 45578826, DIČ: 1082965103
0917/501555
jozo.knapik@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5992 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5992*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5992*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 02.07.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2014
Evidenčné č.: 351 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 351*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 351*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5992 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 02.07.2014 Stav členstva od: 02.07.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 02.07.2014