UID: 18309101

Ing. Miloslav Buček

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DAQE Slovakia, s. r. o.
Pribinova 8953/62, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 36848751, DIČ: 2022463652, IČ DPH: SK2022463652
neuvedený
6037@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6037 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 6037*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 03.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 6037*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.01.2011
Evidenčné č.: 6037 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6037*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.10.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 6037*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.09.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.10.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 6037 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2010 Stav členstva od: 15.12.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 15.12.2010