UID: 18319411

Ing. Peter Lobotka, PhD.

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Lobotka - AVI design
Javorinská 25, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 43470866, DIČ: 1076554336
0903/885759
lobotka@avidesign.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5449 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5449*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.05.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 5449*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 25.04.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.05.2012
Evidenčné č.: 282 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 282*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 282*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 10.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.04.2015
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 5449 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Neaktívna od 25.04.2012 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 5449 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.03.2010 Stav členstva od: 16.03.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 16.03.2010