UID: 18339691

Ing. Peter Bohuš

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
e-Dome a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47256265, DIČ: 2024168498, IČ DPH: SK2024168498
02/58222831
e-dome@e-dome.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5973 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5973*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5973*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 385 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 385*1*2017
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 385*1*2017
Stav odbornosti: Aktívna od 06.06.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 5973 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2014 Stav členstva od: 17.03.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.2014