UID: 18349201

Ing. Peter Hanuliak, PhD.

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Terchová
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TIGArch, s.r.o.
sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06, Terchová, Slovenská republika
IČO: 46934251
0948/800134
peter.hanuliak@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5968 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5968*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 5968*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Evidenčné č.: 5968 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5968*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 5968*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 5968 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2014 Stav členstva od: 17.03.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 17.03.2014