UID: 18349301

Ing. Martin Filina

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčianska Turná
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ARCH KONSTRUKT s.r.o.
Cintorínska 649, 913 21, Trenčianska Turná, Slovenská republika
IČO: 46924671
neuvedený
5451@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5451 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5451*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5451*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010
Evidenčné č.: 10138 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10138
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10138
Stav odbornosti: Aktívna od 10.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5451 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.03.2010 Stav členstva od: 16.03.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 16.03.2010