UID: 14819191

Ing. Dušan Jamriška

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
3380@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3380 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3380*Z*4-1,21,23
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3380*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2018
Evidenčné č.: 3380 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3380*Z*4-1,21,23
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3380*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2018
Evidenčné č.: 3380 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-23 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3380*Z*4-1,21,23
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2018
Špecifikácia: prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb Osvedčenie: 3380*Z*4-1,21,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 3380 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 01.01.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.03.2002 31.12.2017