UID: 14829791

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATELIER AZ
Wolkrova 15, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44547226, DIČ: 2022733889, IČ DPH: SK2022733889
neuvedený
3143@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3143 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3143*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3143*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3143 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002