UID: 18390891

Ing. Peter Petrilák, PhD.

Košický kraj, okres Košice, mesto Valaliky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Heatspol, s.r.o.
Rastislavova 68, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 46519246, DIČ: 2023515373
0907/222698
peter.petrilak@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5687 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5687*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5687*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2013
Evidenčné č.: 5687 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5687*I4
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 5687*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2013
Evidenčné č.: 343 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 343*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 343*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Evidenčné č.: 343 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 343*2*2019
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 30.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 343*2*2019
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.09.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 5687 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2011 Stav členstva od: 13.12.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.12.2011