UID: 18390611

Ing. Tomáš Moravčík

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATELIÉR AAE, s. r. o.
Š. Moyzesa 27, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 44215169, DIČ: 2022682035, IČ DPH: SK 2022682035
044/4323768
t.moravcik@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6114 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 6114*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 6114*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.11.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2014
Evidenčné č.: 6114 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 6114*I2
Podkategória: 422 železnice a dráhy Stav pečiatky: Aktívna od 16.10.2015
Špecifikácia: lanové dráhy Osvedčenie: 6114*I2
Stav odbornosti: Aktívna od 30.09.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.10.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 6114 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.11.2014 Stav členstva od: 18.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 18.11.2014