UID: 18409301

Ing. Branislav Ďurkáč

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Branislav Ďurkáč
Limbová 13, 010 07, Žilina, Slovenská republika
IČO: 43711154, DIČ: 1078625031
neuvedený
5686@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5686 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5686*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.12.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5686*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.12.2011
Evidenčné č.: 12200 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12200
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 12200
Stav odbornosti: Aktívna od 30.05.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 5686 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2011 Stav členstva od: 13.12.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.12.2011